Čistenie fasád

Špinavé fasády môžu predstavovať zdravotné riziko

Prečo dbať na pravidelné čistenie fasády?

Na fasádach zateplených budov môžeme už aj po niekoľkých rokoch pozorovať rôzne formy "kazov". Tieto kazy môžu byť dvojakého charakteru. Prvým z nich sú rôzne formy sadzí, prachu, nánosov hliny a rozličných stekancov, či už z hrdzavejúcej strechy, parapetných dosiek, držiakov satelitov, alebo výduchov ventilácie. Druhou kategóriou sú zelené jednobunkové riasy, vlákna mikroskopických húb, machy, lišajníky a peľové nánosy. Táto biologická kategória už nie je len estetickou vadou fasády. V súčasnosti existujú vypracovnané postupy ako bojovať s touto nežiadúcou mikroflórou.  

Interested?

Interested?