Spiľovanie a orezávanie stromov

Potrebujete orezať, resp. spíliť strom a bojíte sa, že dôjde k poškodeniu okolitého majetku?

Garantujeme Vám bezpečné orezanie, resp. spílenie stromov aj na miestach, ku ktorým sa nedostane výsuvná plošina.

Majte na pamäti, že:

- orezávanie konárov s priemerom nad 5cm sa môže uskutočňovať iba vo vegetačnom období, t.j. od 1. Apríla do 30. Septembra,

- výrub drevín sa môže realizovať len v období vegetačného kľudu, t.j. od 1. Októbra do 31. Marca,

- na výrub drevín je vo väčšine prípadov potrebné povolenie.

Pre bližšie informácie si preštudujte Zákon o ochrane prírody a krajiny - č. 543/2002 z.z. (Pozor, tento zákon bol v roku 2014 významne novelizovaný).

Interested?

Interested?