VFE s.r.o.

Práce vo výškach a ťažko dostupných miestach použitím horolezeckej techniky

  vfe@vfe.sk
  0949 815 205

Adresa

VFE s.r.o.
Komenského 41
040 01 Košice

Fakturačné údaje

VFE s.r.o.
Komenského 41
040 01 Košice

IČO: 46 908 153
DIČ: SK 202 365 8241